header default

KORFBALVERENIGING WWSV

- korfbal is voor alle leeftijden; Kangoeroes, Recreanten, Wedstrijd Sport tot Walking Korfbal -

Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Coronaprotocol


alleensamencoronaLogo

 

 

 

 

 

Coronaprotocol korfbalvereniging WWSV

Dit protocol is gericht op het organiseren van competitiewedstrijden en gemeenschappelijke trainingsactiviteiten in de buitenlucht.
Het geldt voor alle leeftijdsgroepen bij korfbalvereniging WWSV. 
Als basis voor dit protocol hebben we als uitgangspunt het door de NOC*NSF
gepubliceerd Algemeen Protocol Verantwoord Sporten geraadpleegd, evenals de KNKV arbitrage corona aandachtspunten.

Dit protocol gaat in op 5 september 2020.

Algemene Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

- Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht)hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
  Dit geldt voor iedereen.

- Houd (met uitzondering van het sporten) altijd 1,5 meter afstand met personen vanaf 12 jaar.
  Personen in de leeftijdsgroep 12 -18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter te hanteren.

- Vermijd drukte.

- Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sport locatie.

- Schud geen handen

- Nies en hoest in je elleboog

Maatregelen die WWSV heeft genomen op basis van het NOC*NSF advies.

Op het sportpark

- Volg de looproutes die op het complex zijn aangegeven (zie tekening onderaan protocol).

- Houd op het gehele complex 1,5 meter afstand van elkaar (12+)

- Ga naar huis als je je verkouden begint te voelen.

- Volg de instructies van de corona-coördinatoren, kantine medewerkers, commissie leden en
  bestuursleden op (te herkennen aan de gele hesjes).

Bij het niet volgen van de regels of instructies kunt u worden verzocht om het sportpark te verlaten
en bent u voorlopig niet meer welkom.


Voor de spelers

- In de kleedkamers 5, 6, 7 en 8 kunnen seniorenteams met maximaal 6 personen tegelijk in 1 kleedkamer.
  Hou ook in de kleedkamer zoveel mogelijk 1,5 meter onderlinge afstand.

- Voor trainingen verzoeken wij iedereen zich thuis om te kleden.

- In de kleedkamers 3 en 4 voor de jeugd op zaterdag geldt geen maximum aantal spelers.

- Voor volwassenen geldt op zaterdag een inloopverbod voor kleedkamers. (Alle jeugdleden zijn 18 jaar of jonger.)
  Dit geldt niet voor de coach/begeleider (maximaal 2 per kleedkamer tegelijk).

- Geen handen schudden voor en na de wedstrijd. Ook niet met de scheidsrechter.

- Drink niet uit algemene bidons, maar breng constant je eigen bidon mee naar training en wedstrijd.
  Bidons kunnen gevuld worden bij de buitenkraan.

- Spuug niet op het veld, ook niet als je water hebt gedronken.
  Snuit je neus in een papieren zakdoekje en gooi dat direct zelf weg.

- Geef geen high-fives, schouderklopjes of omhelzingen.

- Hou bij het inlopen, tijdens de rust, en nabespreking altijd 1,5 meter afstand.
  Alleen bij time-outs mag je kort met z’n allen bij elkaar staan.

- Na de wedstrijd of training is extra oplettendheid geboden en verzoeken we iedereen zo snel
  mogelijk het complex te verlaten en het liefst thuis te douchen. Als er op het sportpark gedoucht
  wordt, geldt maximaal 2 personen tegelijk onder de douche, waarbij de middelste douche niet gebruikt wordt.

- Voor en na de sportactiviteithanden wassen met water en zeep bij de buitenkraan.

- In de dug-out geldt tijdens seniorenwedstrijden een maximum van 2 personen, zittend in de hoeken.
  Tijdens de jeugdwedstrijden is er geen maximum mits er geen volwassenen inzitten.
  Zit er wel een volwassene, dan geldt wel het maximum van 2, ongeacht de leeftijd.

- Wees voor de wedstrijd niet eerder dan een half uur voor aanvang aanwezig, dit i.v.m. warming-up.
  Wees voor de training niet eerder dan 10 minuten voor aanvang aanwezig, dit i.v.m. gescheiden
  betreden en verlaten van het sportcomplex door de afzonderlijke teams.

- Er mogen twee teams tegelijk op het korfbalveld aanwezig zijn tijdens trainingen en wedstrijden.

- Coaches mogen niet met het geforceerd stemgebruik of schreeuwend hun team begeleiden.

Vervoer bij uitwedstrijden

- Bij alle vervoer, ook de kinderen t/m 12 jaar, in een auto van en naar tegenstanders en bij elke andere rit voor of namens WWSV,
  volgen wij het advies op van de overheid om een mondkapje te dragen.

- Dus mondkapje op voor alle leden van WWSV in de auto op of van een uit wedstrijd of activiteit.
  Iedereen wordt verzocht zijn/haar eigen mondkapje mee te nemen.

- De bestuurder van het voertuig heeft de eindverantwoordelijkheid, maar altijd in overleg met zijn/haar passagiers of hun ouders.

Voor ons publiek

- Tijdens wedstrijden van de pupillen E mag het publiek het kunstgrasveld op, en zich opstellen achter de middellijn van het seniorenveld
  evenwijdig aan het speelveld van de pupillen. Natuurlijk op 1,5 meter afstand onderling.

- Tijdens de overige wedstrijden blijft het publiek achter de hekken. Natuurlijk op 1,5 met afstand onderling.
  Dit betekent 1 persoon per betonplaat langs het hek.

- Geef als publiek aan de spelers de ruimte om het speelveld te bereiken of te verlaten zonder dat de 1,5 meter regel wordt overschreden.

- Vermijd drukke plaatsen.

- Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan.

- Tijdens de trainingen is er geen publiek aanwezig op het sportpark. Ouders blijven bij het brengen en halen buiten het sportcomplex.

In de kantine

- Zoveel mogelijk met pin betalen.

- Laat in een groep 1 persoon de bestelling regelen.

- Gooi zelf al het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

- Volg de looproute in de kantine.

- Maximaal 10 personen tegelijk in de kantine (exclusief personeel).

- Sinds 10 augustus is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren (met naam en telefoonnummer)
  ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Dit is mogelijk bij binnenkomst van de
  kantine op de statafel links (formulier in melkbus gooien). De gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor
  bron- en contactonderzoek door de GGD. Na 2 weken worden de gegevens vernietigd.

Bij trainingen

- Bij klachten (verkouden, koorts, griepverschijnselen) blijf thuis.

- Kinderen thuis om laten kleden en naar de wc laten gaan.

- Kinderen maximaal 10 minuten voor de training bij het hek van het sportpark afzetten.

- Tijdens de training geen ouders op het sportpark.

- Deelnemers trainingen voor en na het trainen handen wassen.

- Direct na de training handen wassen en het sportcomplex verlaten (ouders zorgt dat u op tijd aanwezig bent).

- Voor de senioren geldt direct na de training houdt 1,5 meter afstand van elkaar, ook al tijdens het uitlopen.

De bovenstaande maatregelen blijven tot nader order van kracht.

Merk je op dat we iets over het hoofd hebben gezien of dat er iets verbeterd kan worden vertel het ons. Want ook dit doen we samen.

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur van WWSV

Ronald van Diepen

(hoofd corona-coördinator)

coronawwsv