header default

KORFBALVERENIGING WWSV

- korfbal is voor alle leeftijden; Kangoeroes, Recreanten, Wedstrijd Sport tot Walking Korfbal -

PRIVACY BELEID Korfbalvereniging W.W.S.V.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van korfbalvereniging W.W.S.V. gevestigd te Wijdewormer (Neck) ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 40617749.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen,
hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Persoonsgegevens

 Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst

-Voornaam
-Achternaam
-Adres
-Geboortedatum
-Telefoonnummer
-E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

n.v.t.

Administratie

-Voornaam
-Achternaam
-Adres
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Bankgegevens
-Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

n.v.t.

     

Versturen digitale berichten, waaronder weekbericht

-Voornaam
-Achternaam
-E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Communicatie

Zolang als men aangemeld is.

n.v.t.

     

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

-Voornaam
-Achternaam
-Adres
-Telefoonnummer
-E-mailadres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

n.v.t.

     

Lijst sponsoren

-Bedrijfsnaam
-Adres
-E-mailadres
-Sponsorbedrag

Uitvoering van de overeenkomst

 Zolang als het contract geldt

 n.v.t.


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of
mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor
makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren,
zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door
bezoekers worden bekeken. 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt.
Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft,
in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het
in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt W.W.S.V. uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
Overeenkomst die W.W.S.V. met u heeft, tenzij W.W.S.V. wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht W.W.S.V. te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij W.W.S.V. op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of
af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal W.W.S.V.
deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van W.W.S.V. hebben ontvangen. 


Beveiliging persoonsgegevens

W.W.S.V. treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie
en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de
toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 


Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige, jonger dan 16 jaar, wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming
van uw ouder of voogd te overleggen. 


Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van W.W.S.V.
Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. W.W.S.V. raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd
de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 


Wijziging van het privacy beleid

W.W.S.V. past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest
recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. W.W.S.V. raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig
te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal W.W.S.V. er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 


Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of W.W.S.V. wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of
verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:  Bestuur W.W.S.V.
E-mail:                    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van
de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van
uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.